CTY CP ĐỊA ỐC MEDIA HOUSAL

CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV ĐỊA ỐC

MEDIA HOUSAL

 

“ Tâm tạo giá trị cuộc sống”

54 Đường 715 Tạ Quang Bửu, P4, Q8, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.38 520052  - Hotline: 0949 520052- Fax: 08.38 525656

Website: www.diaocmedia.vn.