Phương Ngân

Website: http://phuongngan.vn/

Website giới thiệu về bản thân của diễn viên Phương Ngân, trình diễn các album, phim ảnh mà Phương Ngân đã đóng trong cuộc đời sự nghiệp của cô.