Hiển thị trạng thái online, offline của skype trên trang web

Hiển thị trạng thái online, offline của skype trên trang web 

Nhiều khách hàng thiết kế website tại IWEBVN thường nghĩ khi sau khi tạo nick hỗ trợ Yahoo hoặc Skype, khi sử dụng YM hoặc Skype để trạng thái online hoặc offline sẽ nhìn thấy ngay trên website của mình và nghĩ đó là lỗi do IWEBVN khi xây dựng website phát sinh. Nhưng khác với dịch vụ Yahoo Messenger, Skype không để mặc định chế độ hiển thị trạng thái trên web. vì vậy nên để hiển thị trạng thái của Skype bạn cần phải chỉnh lại chế độ hiển thị trên phần mềm Skype được cài trên máy tính.

Quý khách hàng thực hiện các bước sau đây để chỉnh trạng thái Skype :

B1. Thêm nick Skype tại Module Hỗ trợ trực tuyến 
B2. Mở Skype đã cài đặt trong máy tính, đăng nhập vào. Nhớ là phải đăng nhập thành công nhé :) 
B3. Vào menu Tools / Options /

Chọn tab: Privacy

Chọn Privacy settings

Tìm dòng: Allow my online status to be shown on the web và check chọn nó và Save lại

B4. Reload lại trang web của mình để xem thành quả !

P/S : Sau khi chỉnh chế độ này một lần duy nhất, khi sử dụng nick Skype ở bất kỳ máy tính nào khác, phần mềm sẽ tự động nhận cấu hình bạn đã chỉnh này. Nên bạn sẽ không cần phải chỉnh lại thêm lần nào nữa.