Những yếu tố cơ bản trong thiết kế website

Những yếu tố cơ bản trong thiết kế website
 
Các yếu tố của thiết kế website là những khối xây dựng thiết kế. Những yếu tố này là những gì làm cho mỗi trang web mà bạn xây dựng. Và sự hiểu biết các yếu tố cơ bản sẽ có thể đặt cùng các trang web mạnh mẽ hơn.Vì vậy, hãy phân tích các nguyên tắc cơ bản của Thiết kế website  mà chúng tôi sẽ áp dụng chúng trong thiết kế web cho bạn.
 Những yếu tốt cơ bản trong thiết kế website bao gồm :
     Cân bằng (trạng thái)
     Nhịp điệu
     Nhấn mạnh (nhấn mạnh thêm vào)
     Sự thống nhất
     Đơn giản
     Tỷ lệ (đối xứng)
 
     Trạng thái cân bằng trong Thiết kế web:
-   Mỗi thành phần của mẫu vẽ đều cần có nhau để đạt được trạng thái cân bằng, đồng nhất theo quy luật đối xứng, bất đối xứng.
-   Đảm bảo hai khía cạnh:
     +   Các hình khối, đường nét, khoảng cách được ghép nối một cách tinh tế cân bằng.
     +   Yếu tố tĩnh - âm, động - dương.
-   Cân bằng luật được áp dụng trong thiết kế website và thực hiện thiết kế logo luôn đi song song với nhau.
 
      Nhịp điệu trong Thiết kế website:
-   Cần đạt được “tính đồng nhất trong đa dạng”: nét vẽ, đường nét, hình khối đa dạng nhưng có thể thay thế cho nhau, mạnh mẽ, sinh động.
-   Khuôn dáng, tỷ lệ đưa ra hình thành một cách tự nhiên.
Nhịp điệu có thể được tạo ra trong ba cách cụ thể là: sự lặp lại, sử dụng chuỗi và bằng cách sử dụng liên tục. Các nghệ sĩ thường sử dụng tất cả các dạng của nhịp điệu trong thành phần một. Họ đã phát triển thành một hiệp hội của nhịp điệu trong xây dựng, Sơn, sản phẩm thủ công... Một cách thông minh và khéo léo để tạo ra một tuyệt vời tổng thể.
 
     Nhấn mạnh thêm vào:
         Các yếu tố cần phải được bật lên, nó sẽ được nhấn mạnh. Báo chí được tạo ra bởi các SAP có các yếu tố hợp lý một cách. Hoặc đặt chúng ở vị trí xứng đáng của sự chú ý bằng cách sử dụng sự tương phản, có nghĩa là chúng tôi đứng với các đặc điểm như màu sắc, hình dạng, tỷ lệ khía cạnh. Nhấn mạnh hoặc ngược lại mang lại dường như muốn có một thiết kế đầy màu sắc. Một số loại phổ biến của độ tương phản là: cong, thẳng, rộng và thu hẹp, và thô nhiều hoa... Nhấn mạnh bởi tương phản đến từ rất nhiều cách, nhưng có lẽ phổ biến nhất cách sử dụng màu sắc. Độ tương phản của dòng, hình dạng và kích thước lợi thế làm một so sánh chi tiết cho toàn bộ. Ví dụ, một bông hoa được đặt trước một bức tường của sự im lặng và đơn sắc thu được hiệu quả hơn trong một môi trường tiếng ồn.
 
     Sự thống nhất trong thiết kế web:
        Tính đồng nhất hay sự hài hòa để tạo ra một kết nối giữa các yếu tố trong xuất hiện. Đó là sự cân bằng quyền của tất cả các yếu tố để tạo ra một tổng thể dễ chịu. Thống nhất được phản ánh trong sự hài hòa tổng thể. Thống nhất đề cập đến sự tích hợp của tất cả các yếu tố trong một bố trí, nơi mà mỗi hỗ trợ phần khác nhau của phần còn lại và tất cả các kết hợp mà làm cho nghệ thuật khối lượng đồng nhất. Nó là đạt được bằng cách sử dụng liên tục và hài hòa.
 
     Đơn giản:
-    Yêu cầu lược bỏ tối đa, gạn lọc đến cùng các yếu tố tạo hình chỉ để lại những gì đơn giản nhất, tinh túy nhất.
-    Cô đọng, xúc tích về ý nghĩa để dễ nhận biết, dễ phân biệt, gây ấn tượng sâu, mạnh, tiện lợi cho việc sử dụng.
 
     Tỷ lệ đối xứng:
        Đối xứng tạo ra sự cân bằng, và sự cân bằng trong thiết kế tạo ra sự hài hòa, trật tự, và kết quả thẩm mỹ. Nó được tìm thấy ở khắp mọi nơi trong tự nhiên, và có lẽ là lý do tại sao chúng ta tìm thấy nó quá đẹp. Đối xứng là một trong những nguyên tắc cơ bảntrong gestaltism, một lý thuyết hành vi của con người đề nghị rằng tâm chúng ta tự nhiên tạo ra trật tự và đầy đủ trong những điều chúng ta nhìn thấy và gặp phải.
Không đối xứng là sự thiếu đối xứng. Không đối xứng cũng có thể đại diện cho một đối tượng phá vỡ một mô hình được xác định trước đối xứng, hoặc một sự mất cân bằng của các yếu tố thiết kế.
        Không đối xứng có thể được sử dụng như một công cụ thiết kế để tạo các điểm quan tâm và tổ chức hệ thống phân cấp hình ảnh trong một nhóm của các yếu tố tương tự.Nó tạo ra rối loạn, có thể kêu gọi sự chú ý một số điểm của một thiết kế thông qua sự phân biệt .
         Trong tự nhiên, chúng ta có thể thấy sự bất đối xứng trong các nhánh cây, trong những đám mây, và lông động vật.
        Chúng tôi có thể tìm thấy bất đối xứng hấp dẫn vì khả năng của mình để giới thiệu hình ảnh phức tạp và các biến thể với một thiết kế nếu không có trật tự.Tuy nhiên, đối xứng có thể nhận được nhàm chán. Không đối xứng là một phá vỡ đối xứng, mà khi được sử dụng có hiệu quả, có thể làm cho những điều thú vị hơn. Chúng tôi cũng sẽ nói về tính bất đối xứng.Do đó có thể nói rằng tỷ lệ là một yếu tố quan trọng trong việc thiết kế, mặc dù nó chỉ xếp hạng thứ 6 trong các yếu tố của thiết kế (các yếu tố khác là dòng, định hướng, hình dạng, màu sắc, văn bản)