Thiết kế Web bằng Dreamweaver 4.0

Thiết kế web bằng dreamweaver                                                                                                       
Thiết kế website với Dreamweaver 4.0


Trong mạng internet thì trang Web và Website là một phần không thể tách rời.

Thiết kế web chuyên nghiệp
Việc thiết kế, quản lý trang Web và Website một cách chuyên nghiệp với Dreamweaver MX 2004. Dreamweaver là một công cụ Thiết kế web cao cấp. Xin giới thiệu đến các bạn!

Sách được chia thành 2 tập,tập 1 với 11 bài, giới thiệu về các tính năng mới và mạnh mẽ của Dreamweaver MX 2004; thêm text vào các trang Web; định dạng text; các liên kết; làm việc với hình ảnh; trình bày trang Web; làm việc với các khung; làm việc với HTML; làm việc với các Form...
Tập 2 gồm 12 bài, giới thiệu các tính năng nâng cao của Dreamweaver MX 2004 như: Flash, Shockwave và Multimedia khác; kiểm tra Site; di chuyển site lên Internet; Snippet và Library; các template; tự động hoá Dreamweaver; thêm dữ liệu động vào các trang Web; xử lý các record theo cơ sở dữ liệu...
Với những nội dung trên, được trình bày theo từng tác vụ và hình ảnh minh hoạ rõ ràng, sinh động, hy vọng tập sách sẽ là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích,

giúp các bạn có thể tự học và thực hành một cách nhanh chóng.Và đây là Giáo Trình Thiết Kế Web Bằng Dreamweaver MX 2004 (335 MB)
Chương 1: Các đặc điểm cơ bản về Dreamweaver MX 2004              
             * Chào đón các bạn đến với Dreamweaver MX 2004
             * Khai thác vùng làm việc
             * Làm việc trong cửa sổ Document           
             * Tạo và mở các tài liệu
Chương 2: Làm việc với các site Dreamweaver MX 2004
             * Quản lý các Website của bạn
             * Check in và check out các file
             * Che giấu các folder và file trong Website của bạn
             * Kiểm tra Website của bạn
             * Quản lý các thành phần Website và thư viện
             * Làm việc với các thành phần thư viện
Chương 3: Thiết kế các trang trong Dreamweaver MX 2004
             * Thiết kế các trang với CSS
             * Trình bày nội dung với các table
             * Trình bày các trang trong chế độ Layout
             * Sử dụng các khung
             * Quản lý các template
Chương 4: Thêm nội dung vào các trang web
             * Làm việc với các trang
             * Chèn và định dạng text vào trang web
             * Chèn hình ảnh vào trang web
Chương 5: Thao tác với Page Code
             * Tạo mã trong Dreamweaver
             * Hiệu chỉnh mã trong khung xem Design
Chương 6: Chuẩn bị để tạo các trang động
             * Cài đặt một trình ứng dụng Website
             * Các nối kết cơ sở dữ liệu cho những nhà phát triển ColdFusion
Chương 7: Cập nhật nội dung động vào các trang của Website
             * Tiến trình thiết kế trang web động
             * Cập nhật dữ liệu cho trang web của bạn
             * Thêm nội dung động vào các trang Website
             * Hiển thị các record cơ sở dữ liệu
             * Sử dụng các dịch vụ Website
Còn phân vân gì nữa. Hãy thể hiện mình là một dân thiết kế web chuyên nghiệp nào!