Cho thuê tên miền

Tên miền Việt Nam - Cấp 2, 3 Phí khởi tạo Phí duy trì / năm
.vn 450.000 VNĐ350.000 VNĐ 600.000 VNĐ480.000 VNĐ
.com.vn .net.vn .biz.vn 450.000 VNĐ350.000 VNĐ 480.000 VNĐ350.000 VNĐ
.gov.vn .org.vn .edu.vn .pro.vn
.int.vn ac.vn info.vn health.vn
Tên miền theo địa giới hành chính
450.000 VNĐ200.000 VNĐ 480.000 VNĐ200.000 VNĐ
Tên miền Quốc Tế Phí khởi tạo Phí duy trì / năm
.com .net .org 230.000 VNĐ
.biz .co.in .net.in .org.in .firm.in .gen.in .ind.in 220.000 VNĐ
.info 230.000 VNĐ
.us 210.000 VNĐ
.cc 710.000 VNĐ
.ws 252.000 VNĐ
.tv 840.000 VNĐ
.mobi 420.000 VNĐ
.eu
(không được phép transfer)
250.000 VNĐ
.asia 375.000 VNĐ
.me 567.000 VNĐ
.tel 315.000 VNĐ
.co 735.000 VNĐ
.com.co .net.co .nom.co 420.000 VNĐ
.in 440.000 VNĐ
.co.uk .org.uk .ltd.uk .plc.uk .me.uk 330.000 VNĐ
.com.tw .idv.tw .game.tw .ebiz.tw .club.tw 750.000 VNĐ
.tw 880.000 VNĐ
.name 250.000 VNĐ

Khi chuyển tên miền về IWEBVN và duy trì 1 năm, quý khách được giảm 10%
Tên miền Quốc Tế VAT 10%.
Tên miền Việt Nam VAT 0%.