Tuyển dụng

Tuyển nhân viên kinh doanh

Do nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động, chúng tôi cần tuyển một số kinh doanh website làm việc tại TPHCM, yêu cầu cụ thể như sau:

Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Website

Do nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động, chúng tôi cần tuyển một số thiết kế website làm việc tại TPHCM, yêu cầu cụ thể như sau: